ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ 2018
fotografie z prodloužené a závěrečného věnečku


Taneční pro dospělé:
   ZÁKLADNÍ KURZ - D2

   neděle 13.ledna 2019 od 19:00


   POKRAČOVACÍ KURZ - DP2
   pátek 11.ledna 2019 od 20:00


   SPECIÁLNÍ KURZ - DS2
   pátek 23.března 2019 od 20:00


   EXPERIMENTÁLNÍ KURZ - DE LA
   pondělí 14.ledna 2019 od 19:00
Přijïte k nám na návštěvu …… Google streetview

Zadejte svùj E-mail pro zasílaní novinek TŠ