ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ 2018
fotografie z prodloužené a závěrečného věnečku


Taneční pro dospělé:
   ZÁKLADNÍ KURZ - D1

   neděle 14.října 2018 od 19:00


   POKRAČOVACÍ KURZ - DP1
   středa 10.října 2018 od 19:00


   SPECIÁLNÍ KURZ - DS1
   středa 10.října 2018 od 19:00


   EXPERIMENTÁLNÍ KURZ - DE LA/STT
   pondělí 15.října 2018 od 19:00
Přijïte k nám na návštěvu …… Google streetview

Zadejte svùj E-mail pro zasílaní novinek TŠ