PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ

Je již tradičně kurz naší taneční školy, který je pořádán od ledna ve spolupráci s centrem pro postiženou mládež, za vydatné pomoci rodičů žáků. Kurz obsahuje 5 lekcí po 2 vyučovacích hodinách a je zakončen plesem, na kterým si žáci připraví i svá kulturní vystoupení. Vyučovaný taneční repertoár je svojí náročností přizpůsoben možnostem žáků, kteří tento kurz pravidelně navštěvují již nekolik let.

    KDY KDE VÍCE INFORMACÍ