TANEČNÍ SPORT

Je moderní sportovní odvětví, které sdružuje zájemce o soutěžní formu společenského tance. Desetitisíce zájemců o tuto činnost je sdruženo prostřednictvím tanečních škol či tanečních klubů v Českém svazu tanečního sportu, který má vypracovaný pravidelný soutěžní systém pro všechny věkové kategorie i výkonnostní třídy. Tím je dána možnost soutěžit od dětí až po seniory, od začátečníků až po vyspělé taneční páry. Taneční sport je jedinečný v tom, že je jeden z mála sportů, který je přímo postaven na vztahu muže a ženy, na jejich vzájemné spolupráci a úzkém sepjetí s hudbou. Oba tyto fenomény mu dávají obrovský emocionální náboj. Žádný jiný sport nenabízí tak harmonický rozvoj citové, duševní, ale i fyzické sféry. Taneční sport vznikl v Evropě a přestože jako sportovní odvětví nemá příliš dlouhou minulost zaznamenal v poslední době obrovský rozmach a to i v zemích Dálného východu a Oceánii a stal se sportem olympijským. Pravidelné, žebříčkové a statutární soutěže se dnes pořádají již v 73 zemích světa a je velice pravděpodobné, že taneční sport bude zařazen i do programu letních olympijských her v roce 2008.
Právě s dynamickým rozvojem tohoto sportovního odvětví v posledním desetiletí byla v roce 1994 v naší taneční škole zvolena nová koncepce, založená na početně silné základně taneční přípravky. Tato přípravka, která čítala až 10 tříd ve třech ročnících s počtem 400 dětí ve věku 6 -10 let má hlavní zázemí v Mladé Boleslavi, několik tříd bylo následně otevřeno i v Brandýse nad Labem. Největším problémem jako všude je pochopitelně převážná část dívek. Postupem času byly a dodnes jsou z přípravky vybírány nadané děti se zájmem o taneční sport k dalšímu tréninku, i když dnešní základna je bohužel asi poloviční. Veškerá péče v oblasti tanečního sportu je tudíž věnována dětským a juniorským kategoriím, převážná část tréninků je zaměřena na latiskoamerické tance, o které je z řad zájemců výrazně větší zájem. Žáci se kromě tanečních soutěží účastní i vystoupení na plesích a jiných společenských akcích. Jelikož taneční škola nevlastní taneční sál, ani tréninkové prostory, je možnost i intenzita tréninků tanečních párů omezena. Taneční škola nemá v současné době žádného sponzora a podpora tanečního sportu od městských institucí také prakticky neexistuje. Přesto taneční přípravka již přináší své ovoce, neboť v rámci daných možností se podařilo vychovat již několik úspěšných párů. Jelikož taneční páry naší taneční školy netvoří početně silnou základnu, tančí jako kolektivní člen za Taneční asociaci.

  TANEČNÍ SPORT HOBBY DANCE POŘÁDÁME SOUTĚŽE NAŠE PÁRY