HOBBY DANCE

Jsou taneční soutěže organizované Svazem učitelů tance České republiky. Cílem těchto soutěží je zapojení všech věkových skupin do pohybových aktivit a rozvíjet  tak tohoto ušlechtilého koníčka s minimálními náklady. Jsou tedy určeny široké veřejnosti, pro které se stal společenský tanec zálibou a aktivním odpočinkem, nikoli vrcholovým sportem. Hobby Dance je vhodný především pro absolventy tanečních kurzů. Podmínkou účasti je, že soutěžící nejsou registrování v Českém svazu tanečního sportu. Účastníci  těchto soutěží jsou rozděleni podle věkových kategorií na

    Věk   Tance
Děti   6 - 11 let   Waltz, Cha cha, Polka, Jive
Juniory   12 -15 let   Waltz, Tango, Cha cha, Polka, Jive
Mládež   16 -18 let   Waltz, Tango, Cha cha, Polka, Jive
Dospělí 19 -34 let Waltz, Tango, Cha cha, Polka, Jive
Seniory   35- 99let   Waltz, Tango, Valčík, Cha cha, Jive

Oblečení ani obuv na tyto soutěže není předepsána a je proto možno použít libovolné společenské oblečení, které umožňuje taneční pohyb. Celoroční registrace v Hobby Dance SUT stojí pouze 50 Kč. Vlastní soutěže pořádají učitelé tance, kteří jsou členy SUT ČR a jejich taneční školy.  Dodejte si i Vy odvahu a nebojte se, absolventi našich tanečních kurzů, taneční školičky či "dospěláci" přihlásit se do některé z tanečních soutěží Hobby Dance - rádi Vám  pomůžeme. 

 

  TANEČNÍ SPORT HOBBY DANCE POŘÁDÁME SOUTĚŽE NAŠE PÁRY