POKRAČOVACÍ KURZY TANCE

Tento typ tanečního kurzu je pravidelně pořádán od ledna v Mladé Boleslavi a Čelákovicích, jako logické navázání na podzimní základní kurzy pro mládež. V pokračování výuky si žáci rozšíří svůj taneční program o jednu moderní taneční variaci do každého z dosud naučených tanců. Nově se potom naučí i další dva latinskoamerické tance Rumbu a Sambu, které patří do tanců světového tanečního programu. Žáci se přihlašují většinou v tanečním páru, což ale není podmínkou, stejně jako nezbytné společenské oblečení (sako a motýlek) na vyučovacích lekcích. Velice často tyto kurzy navštěvují i loňští či předloňští absolventi základních tanečních kurzů. Vlastí výuka je rozdělena do 8 lekcí ( á 2 vyučovací hodiny), alternativně 6 lekcí ( á 3 vyučovací hodiny ), jako v pokračovacích tanečních kurzech pro dospělé. Při závěrečném věnečku žáci již prokazují ucelené taneční znalosti bez stereotypního opakování základních kroků v jednotlivých tancích.

  PŘIHLASIT SE KDY KDE FOTO VÍCE INFORMACÍ