POKRAČOVACÍ KURZY TANCE

Tento typ kurzů je v rozsahu 25 vyučovacích hodin  pravidelně je pořádán od ledna v Mladé Boleslavi, Brandýse nad Labem a v Čelákovicích. Obsahem navazuje na  předcházející základní taneční kurzy. V osmi lekcích si žáci rozšíří svůj taneční repertoár o jednu až dvě populární variace do každého tance ze základního kurzu, nově se potom mimo jiné naučí i další latinskoamerické tance Rumbu a Sambu. Žáci se většinou přihlašují v párech, což ale není podmínkou pro jeho absolvování. Velice často se těchto kurzů účastní i loňští či předloňští absolventi základních tanečních. Při závěrečném věnečku žáci již prokazují ucelené taneční znalosti bez stereotypního opakování základních kroků v jednotlivých tancích.

  PŘIHLASIT SE KDY KDE FOTO VÍCE INFORMACÍ