HISTORIE

1967

září   naše první taneční v sokolovně v Dolním Bousově uspořádala obec místních baráčníků. Jako čerství absolventi konzervatoře, kteří svým nadšením avšak bez praktických zkušeností jsme se snažili za hudebního doprovodu skupiny pana Mazánka ( harmonika , saxofon) bez jakékoli zvukové techniky naučit 25 o něco málo mladších adeptů základům společenského tance. Taneční byly uspořádány za ohromné podpory rodičů žáků, kteří se pravidelně každou sobotu střídali a dováželi nás z  Mladé Boleslavi a zpět. Po 32 letech nepřetržité výuky pod nejrůznějšími pořadateli byly taneční v Dolním Bousově z  ekonomických důvodů zrušeny

1967

stáváme se zakládajícími členy nového Svazu učitelů tance ČR. Taneční páry po absolvování tanečních kurzů mají zájem nadále tančit v kategorii E na tanečních soutěžích začátečníků. Po dohodě v tanečním souboru PARS zabývající se výrazovým a scénickým tancem a jehož jsme členy je vyčleněna část cvičební doby tréninku a přípravě těchto párů. První taneční soutěží, které se některé taneční páry zúčastnily byla soutěž v Nové Pace.

1968

20.8.se účastníme památného předsezónního školení SUT v Písku, na kterém vyučoval pan Hedrych z Německa a které bylo druhý den ráno ukončeno pro vpád “spřátelených armád” do naší republiky. Bylo velice problematické se dostat přes Prahu plnou vojenské techniky a vojáků zpět do Mladé Boleslavi

1968

byl založen pod Závodním klubem automobilových závodů v Mladé Boleslavi Amatérský taneční klub (ATK Mladá Boleslav) věnující se soutěžnímu společenskému tanci a předtančením. Členy klubu byly většinou žáci po absolvování tanečních kurzů. Během krátké doby bylo dosahováno na soutěžích velice dobrých výsledků. Z tanečních párů dosahoval nejlepších výsledků Jiří Pešán Vendula Jonášová, Jiří Zedník Eva Holá, Václav Horecký Alena Klukanová a další. Klub absolvoval i několik zahraničních zájezdů do Jugoslávie a bývalé NDR. Pravidelné zkoušky byly v tělocvičně 4 základní školy v Mladé Boleslavi a technické vybaveni klubu spočívalo v jednom cívkovém magnetofonu Sonet Duo a dvě magnetofonové cívky

1969

zakládáme tradici taneční soutěže “O cenu Škoda”, pořádanou závodním klubem ROH automobilových závodů, jedné z nejstarších tanečních soutěží v ČR. První ročníky se uskutečnily v Grand hotelu Věnec, později byla tradičním jarním programem v domě kultury Škoda . Soutěž třídy D byla později rozšířena i o třídu C a poslední ročníky jejichž hlavním sponzorem byla naše taneční škola byly pořádány ve třídě B. Celkem bylo uspořádáno 27 ročníků, bohužel z  ekonomických důvodů byla jedna z nejstarších tanečních soutěží u nás zrušena a dosud se nenašel v Mladé Boleslavi sponzor, který by obnovil tradici tanečních soutěží v tomto městě.

1969

již učíme nejen v Dolním Bousově ale i Dobrovici a v Bělé pod Bezdězem za hudebního doprovodu skupiny Experiment pod vedením Vildy Myslíka, který nám pro mluvené slovo ochotně zapůjčuje i mikrofon

1970

poprvé vyučujeme v  Mladé Boleslavi, kde pořadatelem tanečních je Závodní klub automobilových závodů n.p. a taneční se uskutečňují v Grand hotelu Věnec na Staroměstském náměstí

1971

přibývá další taneční kurz v Benátkách nad Jizerou pořádaným Závodním klubem Carbo, kde duší celých tanečních po mnoho dalších let je pracovník zmíněného klubu pan Peterka. Za zmínku stojí i hudební doprovod ing. Mirka Handla který přispívá k jedinečné atmosféře po celou dobu jeho působení

1973

s otevřením nového Domu kultury v Mladé Boleslavi se taneční stěhují do nového krásného prostředí. Hudební doprovod zajišťuje taneční orchestr Studio. Otevírá se zároveň nová tradice plesů v bílém pro absolventy tanečních kurzů. Zde je položen pravděpodobně i základ, že děvčata nosí v Mladé Boleslavi na závěrečný věneček tanečních kurzů dlouhé bílé šaty dodnes

1975

zřizovatelem ATK pod naším vedením se stává rovněž Dům kultury automobilových závodů kde pravidelné třikrát týdně probíhají zkoušky na tanečním studiu se zrcadly a skutečným parketem, o čemž se nám dosud ve všech tělocvičnách pouze snilo. Zlepšilo se i technické vybavení pro hudební doprovod

1976

rozšíření naší působnosti o další taneční kurzy, které probíhaly v letních měsících o prázdninách v Rožďalovicích a v Libáni. Tato krátká epizoda však z důvodu problematického dojíždění po dvou letech našeho působení v těchto místech končí

1978

od tohoto roku působíme ve všech pořádaných tanečních kurzech v okrese Mladá Boleslav, okresní město nám však bylo stranickými orgány zapovězeno

1979

je založena tradice taneční soutěže Benátecký pohár. Za pomoci závodního klubu Carborundum v Benátkách nad Jizerou je vypsán první ročník pohárové soutěže ve třídě B. Již v příštím roce je soutěž zařazena mezi postupové a v následujících letech přiřazena třída A. S ukončením činnosti závodního klubu v r. 1990 se stává pořadatelem této oblíbené soutěže naše taneční škola za vydatné pomoci města Benátek nad Jizerou

1989

po delší nedobrovolné přestávce učíme opět v Mladé Boleslavi kde Okresní kulturní středisko uspořádalo v Grand hotelu Věnec pod naším vedením dva taneční kurzy, které byly plně obsazeny. Hudební doprovod zajišťovala hudební skupina K-systém Milana Klipce    

1990

první taneční kurz (pokračovací) v Grand hotelu Věnec v  Mladé Boleslavi, který jsme zorganizovali a uspořádali ve vlastní režii

1991

1.1. založení soukromé taneční školy ZITA Mladá Boleslav. Pořádali jsme šest menších základních kurzů, pokračovací kurzy, poprvé v Mladé Boleslavi i kurz speciální, který byl pořádán stejně jako taneční pro dospělé v sále DDM na letním cvičišti již s vlastním hudebním doprovodem převážně z gramofonových desek

1992

počet žáků taneční školy narostl do počtu, že byly otevřeny první taneční kurzy v pronajatých prostorách DKO Škoda v Mladé Boleslavi. Veškeré zvukové zabezpečení zajišťoval hudební doprovod K–systém Milana Klipce. Ohromný rozmach nastal v Minitanečních, kde jsme učili prakticky každý den na všech základních školách v okrese a počet žáků v těchto kurzech překročil 1100 účastníků

1993

zakoupení první profesionální zvukové aparatury FBT o výkonu 2x300W a prvního bezdrátového mikrofonu Shure. Rovněž byly zakoupeny první CD přehrávače Sony CDP 195 a pro první naše cédéčka jsme si zajeli do Mnichova odkud jsme si přivezli nahrávky orchestrů Güntra Norrise a Max Gregera.

1994

zakoupení prvních světelných efektů diskotékového charakteru Trilly, PAR 36 a zrcadlové koule. Byl vypracován a zároveň realizován projekt tzv. Taneční školky jako přípravky dětí ve věku od šesti let pro taneční sport. Do tří prvních tříd nastoupilo v září 150 dětí Na převážení aparatury a dětí na vystoupení a později i na taneční soutěže byl zakoupen mikrobus Ford Tranzit. Hudební doprovod a veškeré zvukové zabezpečení v tanečních mimo Mladé Boleslavi si obstaráváme z vlastní reprodukované hudby. O prázdninách pořádáme poprvé prázdninovou školu tance pro 30dětí v táboře DDM na Mukařově

1995


nadále narůstají počty žáků. Ve všech kurzech navštěvuje taneční školu přes 2500 žáků. V Mladé Boleslavi je otevřeno již pět tříd taneční školky s téměř 300 žáky. Byla zakoupena další zvuková aparatura od fy FBT nejvyšší třídy typ Europe, kterou používá i známý taneční orchestr Ambrose Seelose. Zesilovače o celkovém výkonu 4x 900W jsou řízeny mikroprocesory a zvuk tak získal na kvalitě i v největších sálech. Další bezdrátový diverzitní mikrofon Shure rozšířil naše možnosti. Zároveň byly zakoupeny 4 scanery Duke 1200 od fy Futurelight. Od tohoto roku zabezpečujeme všechny taneční kurzy vlastním hudebním doprovodem, což přináší kladný ohlas zvláště u žáků kurzů. Hudba je na prodloužených a závěrečných hodinách doprovázena světelnými efekty. Začínáme hudebně doprovázet řadu tanečních soutěží mimo jiné i velkou mezinárodní soutěž v Karlových Varech. Prázdninové školy tance se účastní již téměř 100 dětí a proto je pořádána v rekreačním středisku Lites v Borovici

1996

začínají se projevovat slabší ročníky dětí a tím i mírný pokles žáků, nejcitelněji v Minitanečních, jejichž vyučování bylo centralizováno ze základních škol do DKO Škoda. Naopak se rozrůstá taneční školka. Po úspěšných jednáních jsou otevřeny další základní taneční v Brandýse nad Labem a zároveň i jedna velká třída taneční školky na FZŠ v Palachově ulici. Nadále je rozšiřována světelná technika, byly zakoupeny PAR 56 a první ovládací controler PLC a laiserový efekt. Taneční škola poprvé obhájila Certifikát SUT. Hudebně doprovázíme Mistrovství ČR v tanečním sportu

1997

pro malý počet žáků byly po 30ti letech nepřetržité existence zrušeny taneční kurzy v Dolním Bousově a naopak nově otevřeny v kulturním domě v Čelákovicích pro více než 120 žáků. V tomto městě byly také poprvé uspořádány kurzy pokračovací a speciální. Rovněž poprvé byly uspořádány taneční pro dospělé v Brandýse nad Labem. Své ovoce začala přinášet i taneční školka. Juniorské taneční páry Roman Šebestián, Alice Mazurová, Martin Šlégl, Lenka Brodská, Petr Smitek, Eliška Honcová a Petr Pik s Luckou Adamcovou se umísťují na předních místech na tanečních soutěžích v latinskoamerických tancích v kategorii Junior I. V tomto roce jsme začaly používat spolehlivou světelnou techniku od fy High End konkrétně scanery Trackspot. V Karlových Varech doprovázíme hudebně i světelnou technikou módní přehlídky a prezentaci vozů Jaguár.

1998

pro malý zájem je ukončena výuka v tzv. Minitanečních – předtaneční výchova žáků 8 a 9 tříd. Naproti tomu je otevřeno již rekordních 8 tříd taneční školky s celkovým počtem téměř 500 žáků. Do tanečních soutěží úspěšně naskočily další juniorské taneční páry a tak obsazujeme kategorii juniorů I i II ve třídách D i C. V tomto roce taneční škola již podruhé obhajuje Certifikát SUT České republiky. Hudebně doprovázíme mistrovství ČR družstev v Hodoníně i další mistrovství a mezinárodní soutěže v  tanečním sportu. Na nádvoří hotelu Aberg v Karlových Varech hrajeme a svítíme diskotéku pro hosty MFF. Na novou taneční sezónu rozšiřujeme světelnou techniku o scannery Technobeam, které jsou revoluční novinkou fy High End

1999

malý počet přihlášených žáků do tanečních kurzů v Dobrovici a v  Čisté byl důvodem ke zrušení těchto již tradičních tanečních kurzů i přes naši maximální snahu a pomoc zdejších obecních úřadů. Taneční v Benátkách nad Jizerou jsou uspořádány rovněž za velké podpory městského úřadu v sále Záložny. Taneční kurzy v DKO Škoda v Mladé Boleslavi byly naopak plně obsazeny. V průběhu kurzů byl oproti minulým ročníkům zaznamenán pokles návštěvnosti rodičů, kteří si vše vynahradili na závěrečných Věnečcích. Pro velký zájem jsme byli nuceni oba páteční Věnečky poprvé v historii tanečních kurzů uspořádat současně na dvou sálech DKO Škoda. Uspořádali jsme první ročník taneční soutěže Čelákovický střevíček v  hlavní kategorii tříd C a B

2000

pro tento rok získává naše taneční škola prostřednictvím Svazu učitelů tance od mezinárodní organizace WD & DSC právo užívat logo Euro dance center. Hudebně i světelnými efekty doprovázíme slavnostní zahájení kulturně společenské akce “ Praha – město evropské kultury ” v pražském hotelu Pyramida. Týden poté se stejným způsobem podílíme i na mistrovství ČR v 10 tancích v Kamenici a na mistrovství ČR v krasobruslení v Mladé Boleslavi. V červnu jsme v hale pražské Sparty zajišťovali po stránce zvukové a světelné techniky dosud asi největší akci "GALA Praha 2000", pořad který byl v rámci XIII. Všesokolského sletu a zároveň vyvrcholením  festivalu  Praha - město evropské kultury. K tomuto více než 4 hodinovému sportovně kulturnímu pořadu, v němž účinkovaly stovky cvičenců a  nejúspěšnější sportovci a tanečníci naší republiky jsme mimo jiné i kopletně nastříhali hudební doprovod. Mezi diváky byli i přední představitelé našeho spotovního a politického života i řada krajanů z celého světa. V letošním podzimu se přihlásil rekordní počet žáků do základních kurzů tance  v Brandýse nad Labem a proto jsme byli nuceni otevřít v tomto městě kurzy dva. Oba se vydařily o čemž svědčí  samostaně otevřený plně naplněný pokračovací kurz po novém roce. 

2001
 

začátkem roku jsme zajišťovali především světelnou i zvukovou technikou Ples podnikatelů ve sportovní hale ve Vodňanech, kde mimo jiné vystupoval i K.E. Gott, jistou technickou zdatnost a zručnost  vyžadovalo bezprostředně po ukončení plesu přestěhování techniky do Nových Hradů, kde jsme od ráda doprovázeli souěž TL v tanečním sportu. I přes nepřízeň počasí vše dobře dopadlo. I letošním roce se přihlásilo k naší velké radosti do pokračovacích kurzů hodně žáků a tak jsme otevřeli v Mladé Boleslavi dva kurzy, další potom v Čelákovicích a již zmíněném Brandýse nad Labem.V letošním roce byl zaznamenán nebývalý rozmach informačních technologií, o čemž svědčí nejen velká návštěvnost našich internetových stránek, ale především velký počet přihlášených touto cestou jak na námi pořádané taneční soutěže, tak i do vlastních tanečních kurzů všech typů. V letošním roce nám svitla naděje na vlastní taneční sál. Požádali jsme Městský úřad v Mladé Boleslavi o odprodej bývalého kina Oko, který bychom chtěli v budoucnu zrekonstruovat.

  O NÁS PROFIL FIRMY HISTOR